Főoldal / Információk / Adatvédelmi szabályzat
Nyomtatás

Adatvédelmi szabályzat

1. A longtime s.r.o. társaság, mint eladó és adatkezelő a maxiparfum.hu portál Üzemeltetője, Felhasználó személyi adatait dolgozza fel, amelyet a Felhasználó kizárólag közös kommunikáció és beleegyezés által adott meg az Üzemeltetőnek. A 18/2018 adatvédelmi törvénye alapján a társaság a személyes információs rendszer Üzemeltetője.

2. Szerződő felek azon állapodtak meg, hogy amennyiben a Felhasználó természetes személyként szerepel, köteles az Üzemeltetőnek a rendelés feldolgozása és kiszállítása érdekében megadni a nevét, vezetéknevét, levelezési címét, szállítási címét – azon belül az irányító számát, telefonszámát, e-mail címét. E célból nincs szükség az érintett személy beleegyezésére.
Az Üzemeltető vállalja, hogy az érintett személy adatait az érintett beleegyezése nélkül nem fogja más célokra felhasználni és feldolgozni, kizárólag abban az esetben, ha erre az érintett külön beleegyezését adja.

3. Szerződő felek azon állapodtak meg, hogy ha a Felhasználó jogi személyként, illetve természetes személy – vállalkozó ként szerepel, köteles az eladónak megadni a cégnevét, cégszékhelyét – azon belül az irányító számát, adószámát, cégjegyszámát, telefonszámát és az e-mail címét.

4. Amennyiben az érintett beleegyezését adja személyi adatai marketing célú feldolgozására, az Üzemeltető vállalja, hogy az érintett személyi adatait kizárólag erre a célra fogja tárolni és feldolgozni. Az érintettnek joga van bármikor ettől a hozzájárulástól elállni. Az Üzemeltetőnek, mint eladónak joga van az érintett beleegyezésével feldolgozni személyi adatait, amennyiben az érintett betöltötte 16. életévét.

5. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Felhasználó személyi adatait kizárólag az érvényes Szlovák Köztársaságon belüli jogi előírásnak megfelelően fogja kezelni. A 18/2018 Adatvédelmi rendelet 10. § (18) törvénye alapján az ügylet végeztével az Üzemeltető biztosítja a Felhasználó személyi adatai teljes törlését.

6. Az érintettnek joga van arra, hogy kérése szerint az Üzemeltető, mint eladó késedelem nélkül módosítsa a megadott téves személyi adatokat.

7. Az érintettnek joga van felszólítani az Üzemeltetőt személyi adatai törlésére.

8. Az Üzemeltető vállalja, hogy az adatbázisban lévő személyi adatokat nem adja ki harmadik félnek, kivéve, ha a külső szállító a termék kiszállítása érdekében ezt szükségelteti.

9. Az adatvédelem a természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A longtime s.r.o. társaság a személyi adatokat az Európai parlament és a tanács 2016. április 27.-én létrehozott (EU) 2016/679 rendelete alapján dolgozza fel, amely összefüggésben áll a 18/2018 Adatvédelmi rendelettel.

Megjelent  2019.01.25

Mellékletek

Nem lettek mellékletek csatolva a cikkhez.