GDPR

Ezek a személyi adatok feldolgozási feltételek egyben, az érintettel kapcsolatos tájékoztató kötelezettséget teljesítik, az Európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete, 13. cikk 95/46/ES (általános adatvédelmi rendelet) (továbbá mint „GDPR“) alapján, amelyben az irányelve hatályát veszti.

Ebben a nyilatkozatban a személyi adatok feldolgozási feltételek részletes leírása található, ezért alapos figyelmét kérjük.

1. Alapinformációk

1.1 Az információs rendszer Üzemeltetője: KIWI ENERGY s.r.o.

Egységes kapcsolattartó hely:

KIWI ENERGY s.r.o.. társaság, egy egységes kapcsolattartó helyet vezetett be, amely segítségével az érintett  bármikor kérdéseivel, kérelmeivel illetve bármilyen a GDPR-nek megfelelő jog megszerzésével fordulhat hozzá.

 

Kapcsolattartó személy:

Levelezési cím:

Telefon elérhetőség:

e-mail cím:

2. Személyi adatok feldolgozási célja és jogalap

    1 Amennyiben az érintett természetes személy („érintett személy“) ként szerepel, a személyi adatait szerződés teljesítése során a KIWI ENERGY s.r.o. (tovább mint „Üzemeltető“) feldolgozza.

Az általános feltételek elfogadásával és megerősítésével (az ikon ráklikkelésével) és az ezt követő regisztrációval, illetve bármilyen másként megjelölt kérelem vagy konkrét szolgáltatás teljesítésével:

a) szabadon engedélyezi hogy az Üzemeltető a személyi adatait törvény szerint és az Általános szerződési feltételek alapján feldolgozza.

b) megerősíti hogy az Ön által kitöltött személyi adatok helyesek és aktuálisak

c) ugyanakkor megerősíti, hogy amennyiben nem töltötte be 16. életévét, a személyi adatok feldolgozását a jogi gondnoka (pld. szülő) engedélyezte

2.2 Az érintett személyi adatait az Üzemeltető további célokra dolgozza fel:

a) a GDPR 6 cikk 1 bekezdés b) pont alapján megrendelés feldolgozása és kiszállítása (LP e-shop)– keresztnév, vezetéknév, levelezési cím, telefon elérhetőség, e-mail elérhetőség

b) a GDPR 6 cikk 1 bekezdés c) pont alapján az általánosan kötelező jogi szabályozás által előírt jogi kötelezettség teljesítése, (pldkönyvelési és adózási dokumentumok tárolása);

c) a GDPR 6 cikk 1 bekezdés f) pontja alapján jogi követelések bizonyítására, alkalmazására vagy védelmére

d) a GDPR 6 cikk 1 bekezdés b) pont alapjánüzleti hírlevelek küldésére, marketing és hirdetési tevékenységek megvalósítására, akciókról, újdonságokról és kedvezményekről szóló értesítések(LP marketing), kizárólag ha az érintett a megadott e-mail címe (személyes adat) által erre beleegyezését adta

    3 Érintett a személyi adatai feldolgozáshoz önként járul hozzá a Vásárlási Szerződés megkötése céljából, a szerződő felek Vásárlási Szerződésből való kötelezettségek teljesítése céljából, és továbbá az Üzemeltetővel és a szállítmányozóval való kommunikáció céljából.

Feldolgozásra kerülő személyi adatok listája:

LP e-shop: keresztnév, vezetéknév, levelezési cím, telefon elérhetőség, e-mail cím

LP marketing: e-mail cím

Érintett személyek

2.4 Érintett személyek főkként természetes személyek, akiknek céljuk megkötni, illetve azok akik már Vásárlási Szerződést megkötöttek a KIWI ENERGY s.r.o. társasággal a https://www.maxiparfum.hu internetes honlap által.

Személyi adatforrás

2.5 A KIWI ENERGY s.r.o.. társaságnak a személyi adatok forrását az érintett illetve az érintett képviselője biztosítja. Ezeket a személyi adatokat az érintett, a www.maxiparfum.hu weboldalon található űrlap kitöltésénél biztosít, illetve az Üzemeltető levonhatja az adatokat az érintett rendelkezésére álló egyéb adataiból. 

Tárolási időszak

2.6 Az Üzemeltetőnek joga van az érintett személyi adatai tárolására teljesen a szerződés érvényességének és hatékonyságának időtartalma alatt, úgy mint a szerződés (a szerződéses kapcsolat) megszűnése után is, abban az esetben ha ezt a számlázás, a fizetések befogadása és rögzítése,a tartozások rögzítése, hozzárendelése és behajtása, panaszok és reklamációk feldolgozása, és a jogi kötelezettségek teljesítése szükségeltetik.

2.7 A személyes adatok csak a feldolgozáshoz és az ügylet befejezéséhez szükségeltető idő alatt lesznek tárolva.A személyi adatok tárolása legkésőbb az ügylet befejezéséig tart, az ehhez szükségeltető mértégben és formában - amely segíti az Ön igazolását. Ezt követően, a rendelet és jogi szabályzatok alapján az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül biztosítja a személyi adatok likvidációját (törlését illetve anonimizálását).

2.8 A személyes adatok csak a feldolgozáshoz szükséges idő alatt lesznek tárolva tekintettel a fent elhangzottban:

LP e-shop: e célból a személyi adatok feldolgozása teljesen az érintett személlyel kötött szerződés megszűnéséig tart. Ezt követően már nincs az adatfeldolgozónak joga/lehetősége továbbra is a személyi adatok feldolgozására csak az ehhez szükségeltető 2.2 cikk b), c), d) pont szerint

A 2.2 cikk b) pont körülményei által az Üzemeltető a személyi adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség időtartalmáig dolgozza fel.

LP marketing: a 2.2 cikk d) pont körülményei alapján a marketing célú üzleti hírlevelek küldéséhez szükséges személyi adatok feldolgozása csak az érintett kifejezett hozzájárulásáig tart, ennek megfelelően,

2.9 A 395/2002 archiválásról és regisztratúráról szóló törvénye alapján az Üzemeltető köteles a szerződéses jogviszony megszűnése ellenére (megszűnése után) 10 éven keresztül archiválni a szerződéseket és 10 éven keresztül archiválni a számlákat. 

Kötelezett/önkéntes tájékoztatás a személyi adatok biztosításával kapcsolatban

2.10 Az érintett oldaláról biztosított személyi adatok a rendelés feldolgozása és kiszállítása céljából egyben szerződési követelmény. Az érintett személynek jogilag nincs kötelezettsége az adatok biztosítására, ellenben az Üzemeltetőnek szüksége van ezekre az adatokra a szerződés megkötése és teljesítése céljából.

2.11 Marketing célokra biztosított személyi adatok önkéntesek és az érintett személy erre külön hozzájárulását adja. Az érintettnek joga van ezt a hozzájárulást bármikor visszamondani.

Személyi adatok feldolgozói és kategóriái

2.12 Az érintett személyi adataihoz hármadik félnek nincs hozzáférhetősége, kivéve ha ezt egy külön törvény szükségelteti.

2.13 Az érintett személyi adataihoz megengedett hozzáférhetőség:

a) bíróságok, egyéb közhatóságok és más állami hatóságok, amennyiben ez szükséges az Üzemeltetőnek az érintettel szembeni jogainak érvényesítéséhez vagy az Üzemeltető törvényes kötelezettségének teljesítéséhez,

b) harmadik felek, akik szolgáltatást nyújtanak az Üzemeltető nevében, illetve más szolgáltatást hajtanak végre egyéb tevékenységek végzése során, valamint azok biztosításával kapcsolatban,

c) harmadik felek, akik az Üzemeltető megbízásából Minőség és elégedettségértékelést teljesítenek (minőség-értékelés és ügyfél-elégedettségi rendszerek);

d) harmadik felek, akik az Üzemeltető megbízásából marketing felmérést és aktivitást teljesítenek. A KIWI ENERGY s.r.o. nevében kapcsolatot vesznek fel az érintettekkel (marketing agentúrák, call centrum szolgáltatású külső agentúrák)

e) külső társaságok, akik az Üzemeltető rendszerét kezelik, avagy más szolgáltatások, amelyek a társaság megfelelő működését biztosítják

2.14 A közvetítő a személyes adatok feldolgozására kizárólag az Üzemeltetővel egyeztetett megállapodásban meghatározott mértékben és feltételek mellett jogosult.

Kiadványforma

2.15 Személyi adatok nem lesznek nyilvánosságra hozva

A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása

2.16 Az Üzemeltető által összegyűjtött és feldolgozott személyes adatok nem képezik a harmadik országba / az EU-n kívüli átruházás tárgyát.

3. Az érintett személy jogairól szóló felvilágosítás

3.1 Az érintett személyes adatainak megfelelő és törvényes feldolgozása fontos az Üzemeltető számára és a védelme fontos prioritást élvez. Személyi adatok feldolgozásánál az érintett a következő jogokat igényelheti az Üzemeltetőnél:

a) az érintett személyre vonatkozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkhoz való jog,

b) az érintett személyre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,

c) az érintett személyre vonatkozó személyes adatok módosítási joga,

d) az érintett személyre vonatkozó személyes adatok törlésére vonatkozó jog,

e) a személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog,

f) az érintett személyre vonatkozó személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga,

g) az érintett személyre vonatkozó személyes adatok átadásának joga,

h) az érintett személyre vonatkozó elállási jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok alkalmazása

3.2 A személyes adatokkal kapcsolatos jogok alkalmazása illetve bármilyen ezzel kapcsolatos kérdések küldése kizárólag kérelem benyújtással történnek közvetlenül az Üzemeltetőnek vagy az Üzemeltető felelős személynek a személyi adatok feldolgozási feltételek 1.1 pontjában megtalálható címre

3.3 A jelen Feltételek értelmében a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásával Ön tudomásul veszi, hogy ha a kérelme a 3.1. pont alapján nyilvánvalóan megalapozatlan vagy helytelen, különösen annak ismétlődő jellege miatt, az Üzemeltető a kérelem tartalmát figyelembe véve:

a)elfogadható díjat követelhet figyelembe véve a tájékoztatás adminisztratív költségeit, vagy a elfogadható díjat, figyelembe véve a kommunikáció igazgatási költségeit, vagy elfogadható díjat, figyelembe véve a kért intézkedés végrehajtásának igazgatási költségeit;

b) kérelem által megtagadni az intézést

3.4 Ugyanakkor tudatára veszi, hogy a kérelem intézése előtt a személyi adatok feldolgozási feltételek 3.2. pontja alapján az Üzemeltető kénytelen első sorban megbízhatóan ellenőrizni személyazonosságát hogy a jogaival kapcsolatos visszaélés megvédhető legyen. Ebből kifolyólag az Üzemeltetőnek joga van elkérni az érintett személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges további információk vagy dokumentumok benyújtását (az Ön identitását), ha alapos kétségei vannak a kérelmező személyazonosságával kapcsolatban. Ha az Üzemeltető még az előző mondatban leírt eljárás szerint sem tudja igazolni az érintett személy személyazonosságát (az Ön identitását), a lehetőlegteljesebb mértékben tájékoztatja a kérelmezőt, és megtagadja a kérelem intézését.

 

4. Hol panaszkodhat az érintett, ha a kérelme nem teljesül?

4.1 Abban az esetben, ha a kérelmező vagy az érintett személy kérelme nincs elfogadva, az érintett személynek jogában áll személyi adatvédelem felügyeleti hatósággal (Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Szlovák Köztársaság) felvenni a kapcsolatot.

Az érintett személy saját kezdeményezésére közvetlenül is kapcsolatba léphet az adatvédelmi hatósággal.

 

5. Egyéb feltételek

5.1 A jelen feltételekben használt kifejezések ugyanazt a jelentést és tartalmat használják, mint az Általános feltételekben használt kifejezések.

5.2 A megállapodás az általános szerződési feltételeket tartalmazza, beleértve a személyes adatfeldolgozási feltételeket is, hacsak másképp nem állapodik meg.

5.3 A személyes adatok feldolgozásának feltételei természetes személyre mint vásárlóra vonatkoznak.

5.4 Az Üzemeltetőnek jogában áll módosítani és kiegészíteni a Személyi adatok feldolgozási körülményeit úgy mint az Általános szerződési feltételeket. Ezek a feltételek a honlapunkon is megtalálhatók.

5.5 A szerződés megkötésével, az érintett megerősíti, hogy tájékozódott és megismerkedett ezzel a nyilatkozattal és a személyi adatok feldolgozásával kapcsolatos információkkal, éshogy az Üzemeltető teljesítette a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettséget.

Mellékletek

Nem lettek mellékletek csatolva a cikkhez.